Skip to content

Cyfarfodydd a Chofnodion

Rydym yn ymroddedig i eglurder ar bob lefel o’r maes, i sicrhau bod gymaint â phosib o wybodaeth ar gael i’r cyhoedd. Mae cyhoeddi cofnodion pob pwyllgor a grŵp yn rhan ganolog o’r polisi hwn. Mae cofnodion o 2018 ymlaen ar gael isod ac mae dogfennau hŷn ar gael ar gais drwy anfon e-bost i office@welshathletics.org