Skip to content

Gwobr Anrhydedd

Mae’r wobr hon yn agored i unigolion ac fe’i cyflwynir i gydnabod gwasanaeth eithriadol i athletau yng Nghymru.

Meini prawf ystyriaeth

  • Rhoddir y wobr i gydnabod lleiafswm o bum mlynedd ar hugain o wasanaeth i’r maes chwaraeon ar lefel clwb, ysgolion, rhanbarthol a/neu genedlaethol.
  • Byddai’r unigolion a ystyrir wedi derbyn Gwobr Teilyngdod yn barod ond mewn achosion eithriadol gellir cyflwyno’r wobr i gydnabod gwasanaethau nodedig i athletau yng Nghymru.
  • Dim ond unwaith y caiff unigolyn dderbyn Gwobr Anrhydedd ond dylid gwneud cofnod o bob cyflawniad ym mynegai cyfeiriol y wobr a’r cofnodion a gadwir gan Athletau Cymru Cyf.

Sut mae enwebu?

Bydd ffurflen gais ar gael i’w lawrlwytho oddi ar ein gwefan yn fuan iawn.

Unigolion sydd wedi derbyn y Wobr Anrhydedd hyd yn hyn

Enillwyr 2018

Peter Lane – Clwb Athletau Amatur Caerdydd

Peter Walton – Harriers Castell-nedd

Brian Davies – Ysgolion Caerdydd a’r Fro

David Llewellyn – Amserwr

For the full list of recipients please see the Award of Honour Recipients PDF.