Skip to content

Gyrfaoedd

WA relay squad.jpg

Rydym yn grŵp proffesiynol sy’n gweithio’n ddiflino fel un tîm i gyflwyno’r profiad gorau bosib o athletau yng Nghymru.

 

Rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr cymwysedig a chymwys, waeth beth fo’u rhyw, hil, anabledd, oedran, hunaniaeth o ran rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, cred neu ddiffyg cred. Isod mae rhestr o’n swyddi gwag presennol ac mae mwy o wybodaeth amdanom ni a’n gwaith ar gael ar ein gwefan.

 

Os ydych chi’n gwneud cais am swydd wag, cliciwch yma i lenwi ein ‘Arolwg Cydraddoldeb ac Amrywiaeth’ yn anhysbys. Rydym ni’n gweithio’n ddyfal ar ffyrdd o wella’r amrywiaeth o bobl sy’n gwneud cais i weithio ac i wirfoddoli yn y maes Athletau a bydd llenwi’r holiadur hwn yn gymorth i ni fonitro ein cynnydd.

 

Os ydych chi’n edrych ar y dudalen hon ar ddyfais symudol neu os nad yw’r rhestr swyddi gwag isod i’w gweld yn iawn, cliciwch yma.

 

Swyddi Gwag Presennol

Bydd eich data’n cael ei gadw am hyd at ddwy flynedd a’i ddefnyddio i ddibenion recriwtio Athletau Cymru’n unig, er mwyn rhoi gwybod i chi am swyddi gwag newydd neu’n unol â swydd wag y byddwch yn gwneud cais amdani’n ddiweddarach. I gael mwy o wybodaeth am ein dull o barchu eich preifatrwydd, cliciwch yma.

Os nad oes unrhyw swyddi gwag sy’n eich diddori ar hyn o bryd, cliciwch yma a defnyddiwch yr opsiwn cais tybiannol i lwytho eich manylion.

Swyddi gwag cyfredol

Speculative Applications
dyddiad cau
Thu, 01 Jan 2099
Disgrifiad
If there are no current vacancies that suit your interests, please feel free to select this 'speculative application' option and upload your details.
Chair - Officials Education Management Group
Lleoliad
Home Based
dyddiad cau
Fri, 31 May 2024
Disgrifiad
Welsh Athletics is working in partnership with the Home Country Athletics Federations of Northern Ireland, Scotland and England looking for an experienced and knowledgeable chairperson for the UK wide Officials Education Management Group. This group was formed following the transfer of responsibilities for officials’ education at Levels 1-3 from UK Athletics to the Home Country Athletics Federations. The group has oversight of official’s education at Levels 1-3 and the associated licensing activities, and sets the priorities for delivery and development across the UK at these levels.
Performance Coordinator
Lleoliad
CISC/NIAC, Cardiff
Adran
Coaching & Performance
dyddiad cau
Fri, 31 May 2024
Disgrifiad
Do you have a passion for performance athletics? We are looking for someone to support our performance team and development programmes.. The purpose of this role is to ensure the effective delivery of detailed operational aspects of the performance plan to maximise the performance outcomes of the programme.