Skip to content

Dogfennau Corfforaethol

Polisïau a dogfennau hanfodol ein sefydliad:

Os ydych chi’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda ni mewn swyddogaeth gysylltiedig â llywodraethu, neu yn llywio neu’n dylanwadu ar benderfyniadau o fewn y maes athletau, cewch hyd i’r ffurflenni perthnasol yn y fan hon.

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau’r Bwrdd, cytundeb i gael ei dychwelyd mewn e-bost (DOC) neu ei hargraffu a’i phostio (PDF)

Gwrthdrawiad Buddiannau, datganiad i gael ei ddychwelyd mewn e-bost (DOC) neu ei argraffu a’i bostio (PDF)

Rhoddion a Lletygarwch, datganiad i gael ei ddychwelyd mewn e-bost (DOC) neu ei argraffu a’i bostio (PDF)

Trafodiadau Partïon Cysylltiedig, datganiad i gael ei ddychwelyd mewn e-bost (DOC) neu ei argraffu a’i bostio (PDF)

Dylid postio ffurflenni a argraffir i Athletau Cymru mewn amlen wedi’i selio a’r geiriau ‘Cyfrinachol’ arni ac i sylw y ‘Pennaeth Gweithrediadau

Athletau Cymru, Campws Chwaraeon Cenedlaethol Caerdydd, Heol Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AZ