Skip to content

Meritorious Award

  • Mae’r wobr hon yn agored i unigolion am wasanaeth i glybiau neu ysgolion ar lefel ranbarthol neu genedlaethol.
  • Rhoddir y wobr hon i gydnabod gwasanaethau i athletau dros gyfnod o bymtheng mlynedd o leiaf o wasanaeth gweithredol yn ein maes. Dylai bob cyflawniad cysylltiedig â’r unigolyn gael ei gofnodi’n llawn ym mynegai cyfeiriol y wobr ac yn y cofnodion a gadwir gan Athletau Cymru Cyf.
  • Dim ond un Wobr Teilyngdod y ceir ei derbyn am wasanaethau i athletau yng Nghymru.

Sut i gael eich ystyried.

Enillwyr 2018

Brian Fox –Harriers Abertawe

George Edwards – Harriers Abertawe

Jeff Cooze – Harriers Abertawe

David Davies – Clwb Athletau Harriers Castell-nedd

Neil Edwards – Clwb Athletau Amatur Wrecsam

Philip Walker – Clwb Athletau Amatur Wrecsam

Helen Davies – Clwb Athletau Amatur Wrecsam a Chymdeithas Athletau Ysgolion y Gogledd Ddwyrain

John Gould – Clwb Athletau Blaenau Gwent

Christine Vorres – Clwb Athletau Pont-y-pŵl a’r Cylch

Simon Mansfield – Clwb Athletau Harriers Caerfyrddin

Christopher Boswell – Clwb Athletau Harriers Casnewydd

 Colin Bradley – Clwb Athletau Harriers Casnewydd

 

Unigolion sydd wedi derbyn y wobr yn y gorffennol.