Skip to content

South Wales

Head of Development & Participation

Hannah Pretty

hannah.pretty@welshathletics.org

0786 461 3647

Hannah is the Club Network Officer for South Wales, working with clubs, schools and local authorities across the region to help develop and increase participation in our sport. Hannah joined us in 2017, after working in local authority sport development for 3 years. Please contact Hannah for any club development, schools athletics or general enquiries about getting involved in Athletics in the South Wales region.

Hannah Swyddog Rhwydwaith Clybiau De Cymru, ac mae’n gweithio gyda chlybiau, ysgolion ac awdurdodau lleol ar draws y rhanbarth i helpu i ddatblygu a chynyddu cyfranogiad yn y maes athletau. Ymunodd Hannah â ni yn 2017, ar ôl gweithio yn y maes datblygu chwaraeon i awdurdodau lleol am 3 blynedd. Cysylltwch â Hannah i gael gwybodaeth am ddatblygu clybiau, athletau ysgolion neu ymholiadau cyffredinol ynglŷn â chymryd rhan mewn Athletau yn ardal De Cymru.