Skip to content

North Wales

Club Development Manager - North West Wales

Barry Edwards

barry.edwards@welshathletics.org

0786 461 3643

Barry is the North West Wales Club Network Officer for us, promoting and developing fun and inclusive athletics across North West Wales to participants of various ages, abilities, gender and backgrounds. He joined us in 2006 and specialises in Sport, Health and Physical Education. Barry has 12 years of experience in Sports Development with Anglesey County Council, and enjoys coaching at Menai T&F as the lead sprints coach, he also enjoys team managing at International events such as the Celtic Games and Island Games. Please contact Barry for any athletics related enquiries in North West Wales.

Barry yw Swyddog Rhwydwaith Clybiau Gogledd Orllewin Cymru, sy’n golygu ei fod yn hyrwyddo ac yn datblygu athletau difyr a chynhwysol dros Ogledd Orllewin Cymru ar gyfer cyfranogwyr o amrywiol oed, gallu, rhyw a chefndir. Ymunodd â ni yn 2006 ac mae’n arbenigo mewn Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff. Mae gan Barry 12 mlynedd o brofiad yn y maes Datblygu Chwaraeon gyda Chyngor Sir Fôn, ac mae’n mwynhau bod yn brif hyfforddwr sbrintio gyda Trac a Maes Menai. Mae’n mwynhau rheoli’r tîm mewn digwyddiadau megis y Gemau Celtaidd a Gemau’r Ynysoedd. Cysylltwch â Barry gydag unrhyw ymholiadau cysylltiedig ag athletau yng Ngogledd Orllewin Cymru.