Skip to content

West Wales

Run Wales Activator

Sharon Leech

sharon.leech@runwales.org.uk

0786 461 3658

Sharon is a Run Activator with Run Wales.  She joined in November 2017 and covers the Bridgend, NPT, Swansea, Carmarthenshire & Pembrokeshire areas.  Do get in touch with her if you're interested in setting up a running group in the community, whether a social, school or workplace group.  Beginners to Half Marathoners catered for!  Sharon is a keen runner herself and regularly competes at road, trail and mountain events.

Mae Sharon yn Ysgogydd Rhedeg gyda Rhedeg Cymru. Ymunodd yn 2017 ac mae hi’n gweithio yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-Nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. 

Cysylltwch â hi â chroeso os hoffech chi sefydlu grŵp rhedeg yn y gymuned, yn grŵp cymdeithasol, mewn ysgol neu weithle. Darperir ar gyfer y rhai sydd eisiau cychwyn arni a’r rhai sy’n rhedeg hanner marathon yn barod! Mae Sharon ei hun yn rhedwr brwd ac yn cystadlu’n rheolaidd mewn rasys ffordd, llwybr a mynydd.