National

Competitions Officer

Alex Donald

alex.donald@welshathletics.org

Alex is the delivery lead for endurance events at Welsh Athletics, including our endurance championships and International events hosted by us. He joined us in 2011 as a Competition Officer before leading on the delivery of all Welsh Athletics’ events. Alex now splits his time between Welsh Athletics and a position as an Event Manager at Run 4 Wales where he has gained experience of leading on the delivery of major events.

Alex sy’n arwain cyflwyniad digwyddiadau dygnwch Athletau Cymru, gan gynnwys ein pencampwriaethau dygnwch a’r cystadlaethau Rhyngwladol a gynhaliwn. Ymunodd â ni yn 2011 fel Swyddog Cystadlaethau cyn dechrau ar ei swydd yn arwain cyflwyniad holl ddigwyddiadau Athletau Cymru. Mae Alex bellach yn rhannu ei amser rhwng Athletau Cymru a swydd fel Rheolwr Digwyddiadau gyda Run 4 Wales sy’n rhoi profiad iddo o arwain cyflwyniad digwyddiadau mawr. Cysylltwch ag Alex yngl┼Ěn â’n cystadlaethau dygnwch neu i gael cyngor ar gyflwyniad rasys trwyddedig yng Nghymru.