East Wales

Club Network Officer - East Wales

Ryan Spencer-Jones

ryan.spencer-jones@welshathletics.org

0786 461 3652

Ryan is the Club Network Officer for East Wales, working with clubs, schools and local authorities across the region to help develop and increase participation in our sport. Ryan joined us in 2011, after competing as an athlete at the Dehli Commonwealth Games and going onto compete at the Glasgow Commonwealth Games. From 2017 Ryan has been working as the National Throws Coordinator working on developing the throws across the country.

 

Ryan yw Swyddog Rhwydwaith Clybiau Dwyrain Cymru, ac mae’n gweithio gyda chlybiau, ysgolion ac awdurdodau lleol ar draws y rhanbarth i helpu i ddatblygu a chynyddu cyfranogiad yn y maes athletau. Ymunodd Ryan â ni yn 2011, ar ôl cystadlu fel athletwr yng Ngemau’r Gymanwlad yn Dehli a mynd ymlaen i gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad Glasgow. Ers 2017 mae Ryan wedi bod yn gweithio fel Cydlynydd Taflu Cenedlaethol, yn datblygu’r chwaraeon taflu ar draws y wlad.

Top