Skip to content

Levels of Competition

Jeremiah Azu celebrates on the  podium with the Welsh flag..jpg

Mae cyfleoedd i bawb gystadlu, p’un ai yw hynny yn erbyn y cloc neu yn erbyn athletwyr eraill o bob cwr o Gymru, y DU a thu hwnt. Ymuno â chlwb yw’r ffordd orau i gychwyn arni ac yna ceisio datblygu fel athletwr ym mha bynnag disgyblaeth sy’n eich siwtio. Mae llwybr cystadlu hefyd ar gael i athletwyr ifanc sydd yn dal yn yr ysgol ac sy’n awyddus i wynebu sialens.

PAWB –  11 - 75+ oed

ysgolion uwchradd -11-18 oed

Cyfranogiad Cymdeithasol

Ysgol

Cystadleuaeth Clwb

Cystadleuaeth Ranbarthol Ysgolion

Pencampwriaethau Rhanbarthol

Cystadleuaeth Rhyngranbarthol

Pencampwriaethau Cenedlaethol

Pencampwriaethau Cenedlaethol Ysgolion

Rhyngwladol – cynrychioli Cymru e.e. Gemau’r Gymanwlad

Cystadlaethau rhyngwladol i ysgolion e.e. SIAB

  • I’r rhai sydd o dan 11 mae digon o gyfleoedd i gael HWYL yn cymryd rhan mewn Athletau.