Skip to content

National

Lead Performance Physiotherapist & Athlete Services Manager

Adam Rattenberry

adam.rattenberry@welshathletics.org

07729119475

Adam is the Lead Performance Physiotherapist within the performance team at Welsh Athletics. His role is to oversee the provision and delivery of physiotherapy and support services to athletes on a British Athletics or Welsh Athletics support programme.  Adam joined us in 2015 having working as the senior first team physiotherapist at Cardiff City FC and holds a Masters in Sport and Exercise Physiotherapy from Cardiff University. Please contact Adam for any questions regarding the athlete support programme.

Adam yw’r Ffisiotherapydd Perfformiad Arweiniol yn nhîm perfformiad Athletau Cymru. Ei swydd yw goruchwylio darpariaeth gwasanaeth ffisiotherapi a chymorth i athletwyr sydd ar raglen gymorth Athletau Cymru neu British Athletics. Ymunodd Adam â ni yn 2015 ar ôl bod yn gweithio fel uwch ffisiotherapydd y tîm cyntaf yng nghlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ac mae ganddo radd Meistr mewn Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff o Brifysgol Caerdydd. Cysylltwch ag Adam gydag unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r rhaglen gymorth i athletwyr.