Skip to content

24 Hour Run for Ukraine

30/03/2022 00:00, In Blog / Club Notice Board /

Anglesey based running club Cybi Striders are arranging a 24 hour charity running event to show support for Ukraine by raising money towards the DEC appeal.

The aim of the 24 hour event is to have runners - hopefully as many as possible – running around the track over a 24 hour period.

The event is open to anyone and even though it’s a running club event participants are welcome to walk the track as well for any distance and any length of time between 9am Saturday the 9th April until 9am Sunday 10th April.

Dewi Williams Said “We’ve all watched things develop in Ukraine over the past few weeks and we felt we wanted to do something to help. By getting as many club members and runner involved as we can, hopefully we can raise some funds towards the cause”

The Treborth running track has been kindly loaned for free by Bangor University and anyone of any ability can join in. Always Aim high and TDL events have generously contributed their time and equipment towards the event.

Anyone who wants to attend is asked for a minimum contribution of at least £5 towards the appeal (paid on the day).


Mae clwb rhedeg o Ynys Môn, Cybi Striders, yn trefnu digwyddiad rhedeg elusennol 24 awr i ddangos cefnogaeth i'r Wcráin trwy godi arian tuag at apêl DEC.

Nod y digwyddiad yw cael cymaint â phosib o bobl yn rhedeg o gwmpas y trac dros gyfnod o 24 awr.Mae’r digwyddiad yn agored i bawb ac er ei fod yn ddigwyddiad clwb rhedeg mae croeso i unrhyw un gymryd rhan, boed hynny yn cerdded, loncian neu redeg, am unrhyw bellter ac am unrhyw gyfnod o amser rhwng 9am dydd Sadwrn y 9fed o Ebrill tan 9yb dydd Sul 10fed Ebrill.

Dywedodd Dewi Williams, aelod o’r clwb: “Rydym i gyd wedi gwylio pethau’n datblygu yn y Wcráin dros yr ychydig wythnosau diwethaf ac roedden ni’n awyddus i wneud rhywbeth i helpu. Trwy gael cymaint o aelodau clwb a rhedwr eraill i gymryd rhan, rydym yn gobeithio codi rhywfaint o arian tuag at yr achos”

Mae adran chwaraeon Prifysgol Bangor wedi rhoi defnydd trac rhedeg Treborth am ddim agall unrhyw un o unrhyw allu ymuno. Mae Always Aim High a digwyddiadau TDL wedi bod yn hael yn cyfrannu eu hamser a’u hoffer tuag at y digwyddiad.

Mae angen i unrhyw un sy'n ymuno cyfrannu o leiaf £5 tuag at yr apêl drwy gysylltu Y ddolen ar gyfer rhoi rhodd i apêl DEC yw.


Find out more on their website and join thier Facebook event here.