National

Chief Executive

James Williams

James.williams@welshathletics.org

0786 461 3666

Working closely with the Chief Executive, James provides day to day management of Welsh Athletics. He directly line manages the following departments – Finance, Operations, Communication, Competition, Development, Participation and workforce Development, he also works closely with National Coach Chris Jones to ensure the delivery of all aspects of the Welsh Athletics strategy. The Head of Operations reports into both the Board and General Council of Welsh Athletics. He maintains a close working relationship with UK Athletics, Sport Wales and the other Home Countries Athletics Associations.

James, ar y cyd â’r Prif Weithredwr, sy’n gyfrifol am y gwaith o reoli Athletau Cymru o ddydd i ddydd. Mae’n rheolwr llinell uniongyrchol ar yr adrannau canlynol – Cyllid, Gweithrediadau, Cyfathrebu, Cystadlaethau, Cyfranogiad a Datblygu’r Gweithlu. Mae’n gweithio’n agos hefyd â’r Hyfforddwr Cenedlaethol, Chris Jones i sicrhau bod pob agwedd ar strategaeth Athletau Cymru’n cael ei chyflwyno. Mae’r Pennaeth Gweithrediadau’n atebol i’r Bwrdd ac i Gyngor Cyffredinol Athletau Cymru. Mae’n cynnal perthynas waith agos gyda UK Athletics, Chwaraeon Cymru a chymdeithasau athletau gwledydd eraill Prydain.

Uchaf