Skip to content

National

Competitions Delivery Officer

Darran Williams

darran.williams@welshathletics.org

02920644870

Darran is part of the competitions team who deliver Welsh Championships & International events across Wales for all disciplines. Having started in 2006 with Welsh Athletics he now leads on technical set up of events and provision of our live online results service. Please contact Darran for queries relating to Results and for technical equipment hire.

Mae Darran yn rhan o’r tîm cystadlaethau sy’n cynnal Pencampwriaethau Cymru a digwyddiadau rhyngwladol ledled Cymru ym mhob un o’r meysydd athletau. Dechreuodd weithio i Athletau Cymru yn 2006 ac mae bellach yn arwain ar y gwaith technegol o drefnu digwyddiadau a darpariaeth ein gwasanaeth canlyniadau byw ar-lein. Cysylltwch â Darran gydag unrhyw ymholiadau cysylltiedig â Chanlyniadau ac i logi offer technegol.