Junior Athlete Voice is a panel we've established to give young people in our sport the opportunity to share their thoughts and experiences with us.  Its made up of 7 athletes ...

The Annual General Meeting of Welsh Athletics Ltd took place on Saturday the 24th of October.   Documents   2020 Agenda 2019 AGM minutes Notice of Motions Byelaws - Proposed Proxy votin...

Polisïau a dogfennau hanfodol ein sefydliad: Erthyglau Cymdeithasu (a adolygwyd yn fwyaf diweddar yng Nghyfarfod Cyffredinol 2018) Memorandwm Cymdeithasu Is-ddeddfau (a adolygwyd yn fwyaf diwedda...

Er mwyn bod yn aelod o’n Cwmni, rhaid gwneud cais a chael eich cymeradwyo gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr. Mae Aelodaeth yn agored i gynrychiolwyr cynghorau a chlybiau cyswllt, aelodau bywyd, cyfarwydd...

Mae’r Cynghorau Rhanbarthol yn chwarae rhan allweddol yn nhrefn Lywodraethol Athletau Cymru. Mae gan bob Rhanbarth unigolyn enwebedig ar gyfer bob grŵp disgyblaeth a fydd yn cynrychioli barn y ...

Bwrdd y Cyfarwyddwyr yw’r corff sy’n gwneud penderfyniadau allweddol Athletau Cymru. Mae’r Bwrdd yn rhoi arweiniad, yn ystyriol o fuddiannau rhanddeiliaid ac yn atebol am ei benderfy...

Rydym yn ymroddedig i eglurder ar bob lefel o’r maes, i sicrhau bod gymaint â phosib o wybodaeth ar gael i’r cyhoedd. Mae cyhoeddi cofnodion pob pwyllgor a grŵp yn rhan ganolog o&rs...

Bydd Cyngor Cyffredinol Athletau Cymru Cyfyngedig yn rhoi arweiniad, cefnogaeth ac aliniad ar yr holl faterion sy’n ymwneud ag elfen weithredol athletau. Mae ei aelodau’n cynnwys dau gynry...

Uchaf