Name: Nia Clatworthy  Club: Cardiff AAC Events: Middle distance 

Name: Cassey Grimwade Club: Swansea Event: Hammer Throw Interesting Fact: I was nominated and won the title of Class Clown out of my school year and was awarded this title at prom. &quo...

Junior Athlete Voice is a panel we've established to give young people in our sport the opportunity to share their thoughts and experiences with us.  Its made up of 7 athletes ...

The Annual General Meeting of Welsh Athletics Ltd took place on Saturday the 23rd of October at 11am at the Mercure Cardiff North Hotel, CF23 9XF Draft minutes CEO presentation slides Docume...

Polisïau a dogfennau hanfodol ein sefydliad: Erthyglau Cymdeithasu (a adolygwyd yn fwyaf diweddar yng Nghyfarfod Cyffredinol 2018) Memorandwm Cymdeithasu Is-ddeddfau (a adolygwyd yn fwyaf diwedda...

Er mwyn bod yn aelod o’n Cwmni, rhaid gwneud cais a chael eich cymeradwyo gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr. Mae Aelodaeth yn agored i gynrychiolwyr cynghorau a chlybiau cyswllt, aelodau bywyd, cyfarwydd...

Mae’r Cynghorau Rhanbarthol yn chwarae rhan allweddol yn nhrefn Lywodraethol Athletau Cymru. Mae gan bob Rhanbarth unigolyn enwebedig ar gyfer bob grŵp disgyblaeth a fydd yn cynrychioli barn y ...

Bwrdd y Cyfarwyddwyr yw’r corff sy’n gwneud penderfyniadau allweddol Athletau Cymru. Mae’r Bwrdd yn rhoi arweiniad, yn ystyriol o fuddiannau rhanddeiliaid ac yn atebol am ei benderfy...

Rydym yn ymroddedig i eglurder ar bob lefel o’r maes, i sicrhau bod gymaint â phosib o wybodaeth ar gael i’r cyhoedd. Mae cyhoeddi cofnodion pob pwyllgor a grŵp yn rhan ganolog o&rs...

Bydd Cyngor Cyffredinol Athletau Cymru Cyfyngedig yn rhoi arweiniad, cefnogaeth ac aliniad ar yr holl faterion sy’n ymwneud ag elfen weithredol athletau. Mae ei aelodau’n cynnwys dau gynry...