EVENT VOLUNTEER ROLES  Our Track & Field National Championships are usually held over a weekend. Please let us know which events you can volunteer at, to help us allocate you an event role. R...

VOLUNTEER VACANCY BOARD    Volunteer role Region / club  Time commitment Role profile How to apply?  Club website / social media  Club Secretary  Wrexham Amateur Athletic...

I started running at a late age of 26 but came from a sporting background as I studied sports science at college, worked in a gym and played football but my main reason why I started running was to ra...

There're loads of benefits of volunteering for your local athletics/running club here are a few listed here... Why Volunteer? Learn new skills Volunteering can help you learn new skills, gain...

Following the latest announcment made on 22nd of December 2021, we have updated our Return to Athletics guidance documents - please see below. Latest Welsh Government Restrictions Event organisers, af...

We'd love to hear what you're up to and keep up to date with what's going on around Wales in the World of Athletics. Please get in touch with your stories using the form below. Diolch! &nb...

Yn anffodus rydym ni dal yn gweithio ar cyfieithu'r tudalen hon yn Gymraeg.  Diolch am eich amynedd. 

Ymunwch hefo ein timau o swyddogion, a cymerwch y cyfrifoldeb a'r profiad o gyflawni gweithgareddau athletau llwyddianus ar draws Cymru. 

MAE MWY NA 400,000 O OEDOLION YNG NGHYMRU YN RHEDEG YN RHEOLAIDD. Mae rhedeg yn weithgaredd cymdeithasol, cynhwysol sydd ar gael i bawb drwy’r flwyddyn. Does dim angen unrhyw offer arbenigol ac ...

Dewch yn rhan o dîm a werthfawrogir yn fawr, i fwynhau boddhad personol mawr, cyflwyno profiadau cystadlu difyr a llwyddiannus…… Dewch yn Swyddog.   Mae’r sicrhau bod gw...

Gwirfoddolwyr yw enaid athletau. Nhw yw’r arwyr bob dydd sy’n golygu bod cystadlaethau rhedeg, meithrin talent a darparu cyfleoedd yn bosib. Dewch i fod yn rhan o rywbeth arbennig, i ennil...