Skip to content

Llogi Offer Cystadleuaeth

Mae’n bleser gan Athletau Cymru gynnig y cyfle i drefnwyr rasys logi Offer Cystadlu er mwyn ychwanegu at eu digwyddiadau. 

Ceir manylion isod am yr offer sydd ar gael  i’w logi:

Offer

Pris Llogi

Offer Diwedd Clos

£150

Gweithredwr Offer Diwedd Clos

£75

EDM

£50 (y set)

Cloc Amseru (yn cynnwys stand)

£50 (y cloc)

Seinydd MiPro

£10 (y seinydd)

Cloc Ôl-gyfrif

£20 (y cloc)

TESS

£30

Os hoffech chi logi unrhyw offer a restrir uchod, llenwch y ffurflen archebu atodedig a’i dychwelyd i Darran Williams (darran.williams@welshathletics.org), dim hwyrach na 6 wythnos cyn y gystadleuaeth.

Ffurflen Llogi Offer Cystadleuaeth - Word/PDF