Mae’r wobr hon yn agored i unigolion am wasanaeth i glybiau neu ysgolion ar lefel ranbarthol neu genedlaethol. Rhoddir y wobr hon i gydnabod gwasanaethau i athletau dros gyfnod o bymtheng mlyned...

Mae’r wobr hon yn agored i athletwyr sydd wedi cystadlu i Athletau Cymru ar lefel uwch, nad ydynt yn cyrraedd y meini prawf i gael eu cynnwys yn Oriel yr Anfarwolion ond sydd wedi rhoi gwasanaet...

Y wobr fwyaf mawreddog y gellir ei chyflwyno i aelod o Athletau Cymru – mae’r wobr yn cydnabod gwasanaeth hir, eithriadol ac amlwg i Athletau yng Nghymru. Cyfyngir nifer yr Aelodau Oes i f...

Mae’r wobr hon yn agored i unigolion ac fe’i cyflwynir i gydnabod gwasanaeth eithriadol i athletau yng Nghymru. Meini prawf ystyriaeth Rhoddir y wobr i gydnabod lleiafswm o bum mlynedd ar ...