"We are publishing our policy early so that you, as athletes and coaches, have as much time as possible to prepare properly and to gear your preparations to achieving the standards. We ...

WHAT IS THE COMMONWEALTH PROGRAMME? This level of the pathway is for athletes with a focus on making the 2022 Commonwealth Games and has two tiers: TIER 1: COMMONWEALTH GAMES ATHLETE supports senior a...

WHAT IS THE FUTURES PROGRAMME?   The Welsh Futures Programme provides a resource based support package to athletes in the U20 & U23 age groups, who have a possibility of making the Welsh team...

WHAT IS THE NATIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME (NDP)? The National Programme has a targeted development curriculum and looks to create an Integrated performance environment for the Coach, Athlete, & N...

WHAT IS REGIONAL DEVELOPMENT ACTIVITY (RDA)? Regional Development Activity (RDA) is the first step on the Athlete Development Pathway (link to athlete Development Doc please). The aim of RDA is to del...

Athlete Development Pathway The ultimate ambition is for Welsh athletes to compete & perform to their best at the Commonwealth Games and represent British Athletics at global championships, by con...

Amcan cyffredinol y rhaglen Gystadlu Ryngwladol yw paratoi athletwyr Cymru ar gyfer perfformio hyd eithaf eu gallu mewn Pencampwriaethau Mawr. Fel rhan o’r strategaeth honno, mae Athletau Cymru&...

Yn anffodus rydym ni dal yn gweithio ar cyfieithu'r tudalen hon yn Gymraeg.  Diolch am eich amynedd. 

Yn anffodus rydym ni dal yn gweithio ar cyfieithu'r tudalen hon yn Gymraeg.  Diolch am eich amynedd. 

Yn anffodus rydym ni dal yn gweithio ar cyfieithu'r tudalen hon yn Gymraeg.  Diolch am eich amynedd. 

Mae atal dopio mewn chwaraeon yn hanfodol er mwyn cynnal yr uniondeb a’r ethos yr ufuddheir iddynt ar lefel fyd-eang. Yn y DU rydym ni’n arbennig o flaenweithgar mewn perthynas â chy...

Datblygir rhaglen gymorth Gemau’r Gymanwlad Athletau Cymru mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru ac mae iddi dair lefel yn ogystal â chategori Athletwr Cysylltiol. PODIWM GEMAU’r...

Yn anffodus rydym ni dal yn gweithio ar cyfieithu'r tudalen hon yn Gymraeg.  Diolch am eich amynedd. 

Uchaf