Non-Perfect Parent Series 3 Welsh Athletics is delighted to confirm that the widely acclaimed parenting expert Richard Shorter is to embark on a third series of Non-Perfect Parent workshops over ...

The Birmingham 2022 Commonwealth Games will be held in venues all across Birmingham and the West Midlands, from 28 July until 8 August 2022 Click the image to find the link to the Athletics Programme:...

WHAT IS THE COMMONWEALTH PROGRAMME? This level of the pathway is for athletes with a focus on making the 2022 Commonwealth Games and has two tiers: TIER 1: COMMONWEALTH GAMES ATHLETE supports senior a...

WHAT IS THE FUTURES PROGRAMME?   The Welsh Futures Programme provides a resource based support package to athletes in the U20 & U23 age groups, who have a possibility of making the Welsh team...

WHAT IS THE NATIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME (NDP)? The National Development Programme is the second step along the performance development pathway and focuses on the top performing young athletes ...

WHAT IS REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME (RDP)? The Regional Development Programme (RDP) is the first step on the Athlete Development Pathway. The aim of RDP is to deliver event group spe...

Athlete Development Pathway The ultimate ambition is for Welsh athletes to compete & perform to their best at the Commonwealth Games and represent British Athletics at global championships, by con...

Amcan cyffredinol y rhaglen Gystadlu Ryngwladol yw paratoi athletwyr Cymru ar gyfer perfformio hyd eithaf eu gallu mewn Pencampwriaethau Mawr. Fel rhan o’r strategaeth honno, mae Athletau Cymru&...

Yn anffodus rydym ni dal yn gweithio ar cyfieithu'r tudalen hon yn Gymraeg.  Diolch am eich amynedd. 

Yn anffodus rydym ni dal yn gweithio ar cyfieithu'r tudalen hon yn Gymraeg.  Diolch am eich amynedd. 

Yn anffodus rydym ni dal yn gweithio ar cyfieithu'r tudalen hon yn Gymraeg.  Diolch am eich amynedd. 

Mae atal dopio mewn chwaraeon yn hanfodol er mwyn cynnal yr uniondeb a’r ethos yr ufuddheir iddynt ar lefel fyd-eang. Yn y DU rydym ni’n arbennig o flaenweithgar mewn perthynas â chy...

Datblygir rhaglen gymorth Gemau’r Gymanwlad Athletau Cymru mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru ac mae iddi dair lefel yn ogystal â chategori Athletwr Cysylltiol. PODIWM GEMAU’r...

Yn anffodus rydym ni dal yn gweithio ar cyfieithu'r tudalen hon yn Gymraeg.  Diolch am eich amynedd.