Regional Eligibility For all events where regional eligibility is required you must have one of the eligibility criteria below to either be selected for that region or be part of a larger event w...

Please complete and submit the form below: Track & Field License online application

Please fill in the form and one of our representitives will be in contact shortly. (We aim to reply within 24 hours).

Mae’r maes athletau yn un hynod amrywiol sy’n cynnig gwahanol gystadlaethau a disgyblaethau, felly waeth beth yw lefel eich gallu, rydych yn sicr o ddod o hyd i gystadleuaeth sy’n ad...

Mae diogelwch a threfn ym mhob cystadleuaeth yn rhan hanfodol o genhadaeth Athletau Cymru. Mae’r cynllun Trwyddedu Rasys wedi ei gynllunio i sicrhau safonau uchel ym mhob digwyddiad a gynhelir y...