Safeguarding children and vulnerable adults is everyone's responsibility. If you are worried about any individual it is important that you report your concerns. The Safeguarding and Child Welfare&...

Mae Athletau Cymru’n parhau i ymrwymo i wneud y maes athletau mor hygyrch ag y bo modd i gyfranogwyr o bob cefndir cymdeithasol ac ethnig. Rydym yn parhau i gynyddu cyfleoedd a lleihau’r r...

 #GALLUMAECYMRU Drwy ddod at ei gilydd, gall pobl o bob oed ac o bob cymuned ddatgloi manteision chwaraeon i bawb. Athletau yn y Deyrnas Unedig British Athletics UK Athletics England Athletics Sc...

Gall Athletau Cymru gynnig pecynnau ardderchog sy’n cyd-fynd ag amcanion unrhyw gwmni. Mae ein tîm o staff proffesiynol yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein holl noddwyr yn cael y g...

Fel corff llywodraethu cenedlaethol Athletau yng Nghymru, rydym yn edrych ar ôl bob un o ddisgyblaethau’r maes Athletau, o’r cystadlaethau syml i dimau Gemau’r Gymanwlad. Gweit...

Rydym yn grŵp proffesiynol sy’n gweithio’n ddiflino fel un tîm i gyflwyno’r profiad gorau bosib o athletau yng Nghymru.   Rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr cymwysedi...

Athletau Cymru yw'r Corff Llywodraethol Swyddogol ar gyfer holl weithgareddau Athletau a rhedeg yn Nghymru gyda dros 12,500 athletwyr cofrestrig, a mwy na 110 clybiau gewithredol. Hefo cefnog...

Uchaf