Skip to content

Mae cais y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd UKA yn ffurflen ar-lein. Mae’r system yn ei gwneud yn haws i unigolion wneud cais am wiriad DBS ond hefyd yn ei gwneud yn fwy cyflym drwy symleiddio&rsqu...

Athletau Cymru – Buddion Aelodaeth Gyswllt a Chofrestru Mae cofrestru yn rhan o amodau cystadlu UKA. Mae cymhwysedd i gystadlu fel clwb neu unigolyn yn dibynnu ar statws aelodaeth gyswllt (clwb)...

Erbyn hyn mae proses i athletwyr cofrestredig sy’n symud eu haelodaeth Hawl Gyntaf rhwng Athletau Cymru a chlybiau cyswllt. (Proses ar gyfer newid clybiau o fewn Cymru yn unig yw’r broses ...