Yma byddwch yn ffeindio'r holl wybodaeth, ffurflenni ac adnoddau sydd angen i fod yn Hyfforddwr neu Arweinydd hefo Athletau Cymru. 

Mae dau bwynt mynediad i Lwybr Datblygu Hyfforddwr British Athletics – un ai fel Arweinydd neu fel Hyfforddwr Cynorthwyol.     Cynhelir y cyrsiau i gyd os cadarnheir lleiafswm o 12 ymg...

Os oes gennych gobeithion o weithio hefo athletwyr ifanc trwy eu blynyddoedd o ddatblygiad neu hyfforddi athletwyr talentog hyd at anrhydedd rhyngwladol, mae yna rol o fewn athletau ar eich gyfer chi....

Oes gennych chi uchelgais o weithio gyda phlant ifanc drwy flynyddoedd eu datblygiad allweddol neu hyfforddi athletwyr uwch talentog i ennill bri rhyngwladol? Mae swyddogaeth yn y maes athletau a fydd...

Top