Skip to content

2023 Commonwealth Youth Games Selection Policy

20/01/2023 00:00, I Mewn Blog / Commonwealth Games /

We are pleased to announce that we will be sending a Welsh team to the Commonwealth Youth Games!

The 7th edition of the Games is scheduled to take place in Trinidad and Tobago in August 2023. Due to the COVID pandemic, the last Games took place in 2017, and saw Wales return with 2 medals in the track and field programme.

Chris Type, Head of Performance shared:

This is a very exciting opportunity for Welsh Athletics youth athletes to showcase their talents at a multi-sport Games. The Commonwealth Youth Games has proved a great steppingstone in the journey to elite performance and I’m sure the selected athletes will relish the chance to be measured against the Commonwealths best in their respected events.

The policy outlines the nomination standards as well as the timelines for selection. Athletes and coaches are encouraged to make contact with the relevant event group lead to discuss specific queries regarding the selection process.

Click here to find out more about the selection policy.


 

Rydym yn falch i gyhoeddi y byddwn yn danfon tîm i Gemau Ieuenctid y Gymanwlad. 

Mae'r 7 rhifyn o'r gemau yn cael ei gynnal yn Nhrinidad a Tobago ym mis Awst 2023. O ganlyniad i'r pandemig, cynhaliwyd y gemau diweddaraf yn 2017, lle dychwelodd Cymru a 2 fedal yn faes athletau. 

Rhanodd Chris Type, Pennaeth Perfformiad 

Mae hyn yn gyfle arbennig i athletwyr ifanc Athletau Cymru i arddangos eu talentau yng ngemau aml-chwaraeon. Mae'r Gemau Ieuenctid y Gymanwlad wedi profi ei hun fel camp arbennig ar y daith i berfformiad elitaidd. Rwy'n siŵr y bydd yr athletwyr sydd yn cael eu dethol yn mwynhau'r cyfle i'w fesur yn erbyn athletwyr gorau'r Gymanwlad yn eu meysydd priodol.

Mae'r polisi isod yn amlinellu'r safonau enwebu, yn ogystal â'r amserlen ar gyfer dethol. Mae athletwyr a hyfforddwyr yn cael eu hannog i gysylltu â'r arweinydd grŵp penodol i drafod unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r proses dethol.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y polisi dethol.