Cyfweliad hefo Caryl Jones

Bydd Marathon y dynion â’r menywod yn rowndio allan yr athletau yn Nghemau'r Gymanwlad ar Ddydd Sul, ac rydyn ni wedi bod yn siarad hefo aelod o dîm Cymru yn y Marathon, Caryl Jones, cyn bod hi'n cymryd i'r ffyrdd yn Awstralia bore Sul. 

AC: Beth yw dy atgofion mwyaf cynnar o rhedeg?  

CJ: "Dwy’n cofio’n ras gynta i’n dda, râs traws gwlad yng Nghaerfyrddin oedd hi, odd mam yn hwyr yn casglu fi o’r ysgol a dim ond tua 6/7 mlwydd oed on i a oni wedi colli dechrau yn râs i, felly wedodd mam i fi rhedeg yn y râs nesaf ble oeddwn yn rhedeg yn erbyn merched 4/5 blwyddyn yn henach na fi a gorffen yn 26ed. Sai’n gwbod fel fi’n cofio hwn i gyd."

AC: Beth sydd wedi denu ti tuag at rhedeg y Marathon?

CJ: "Ges i flwyddyn dda yn 2012 a ffeindo fe’n anodd i ddod nol i’r lefel na dros y blynydde, felly oeddwn i am sialens arall a hynny oedd y marathon. Bob tro oedd marathon llundain ymlaen ar y teledu, odd e’n ysbrydoli fi i meddwl am neud marathon."

AC: Mae’n amlwg fod paratoi ar gyfer Marathon yn cymryd oriau hir o rhedeg ac ymarfer, sut wyt ti’n ffeindio’r cryfder a’r cymhelliant i gadw i fynd pob dydd?

CJ: "Dwy wedi cal sawl anaf dros y blynydde, ma’r poen o ddim gallu rhedeg lot waeth na y poen o ymarfer am marathon a ma hynny’n ddigon i cadw fi fynd dros unrhyw cyfnod annodd mewn ymarfer."

AC: Hwn bydd dy Gemau Cymanwlad cyntaf erioed, fel siaradwr cymraeg faint mae’n meddwl i gynrychiloi Cymru ar y lefel uchaf?

CJ: "Mae’n anhygoel, dwy mor prowd i fod yn gymraes, dros pob cyfnod annodd dwy wedi breddwydo am gwisgo’r vest Cymraeg yn y gemau gymanwlad a nawr dwy’n cael y cyfle mae’n annodd i ddisgrifio’r emosiwn. Dwy’n edrych ymlaen i neud fy ngorau dros fy ngwlad."

Bydd Caryl Jones yn cynrychioli Cymru yn y Marathon Dydd Sul

Welsh Athletics Ltd.
Cardiff International Sports Stadium
Leckwith Road
Cardiff. CF11 8AZ.

  • WAG
  • SCW
  • UKA