East Wales

Club Network Officer - South Powys

Satu Haikalu

satu.haikala@welshathletics.org

07979 495 517

Satu is Club Network Officer for South Powys, responsible for supporting clubs in this area.  She joined Welsh Athletics in 2007, and currently works for us one day a week, whilst working as primary school teacher for the rest of the week.  Please contact Satu for any enquiries about club development in South Powys.

 

Satu yw’r Swyddog Rhwydwaith Clybiau De Powys, a hi sy’n gyfrifol am gefnogi’r clybiau yn yr ardal hon. Ymunodd ag Athletau Cymru yn 2007, ac mae hi’n gweithio un diwrnod yr wythnos i ni ar hyn o bryd ac yn gweithio fel athrawes gynradd am weddill yr wythnos. Cysylltwch â Satu gydag unrhyw ymholiadau yngl┼Ěn â datblygu clwb yn Ne Powys.

Top