National

National Sprints, Hurdles and Relays Manager

Neil Wheeler

neil.wheeler@welshathletics.org

0754 222 7359

Neil is the strategic and performance lead for sprinting and horizontal jumps, aiming to strengthen the performance profile of sprinting and jumping in Wales. This is Neil’s second term at WA, having initially joined in 2006 he later spent two years at British Athletics (2012-2014) before re-joining the organisation in 2014. Neil has a background in coaching, coach development and performance management within Athletics. Please contact Neil for all performance and coaching enquiries relating to sprints, hurdles, relays, long jump and triple jump.

 

Neil yw’r arweinydd strategol a’r arweinydd perfformiad ar gyfer sbrintio a neidio llorweddol a’i nod yw cryfhau proffil perfformiad sbrintio a neidio yng Nghymru. Hwn yw ail gyfnod Neil gydag AC. Ymunodd am y tro cyntaf yn 2006 cyn treulio dwy flynedd gyda British Athletics (2012 – 2014) cyn ailymuno â’r sefydliad yn 2014. Mae gan Neil gefndir yn y maes hyfforddi, datblygu hyfforddwyr a rheoli perfformiad yn y maes Athletau. Cysylltwch â Neil gydag unrhyw ymholiadau yngl┼Ěn â perfformiad a hyfforddi cysylltiedig â sbrintio, clwydi, rasys cyfnewid, naid hir a naid driphlyg.

Top