National

Finance Manager

Lynn Goward

Lynn.goward@welshathletics.org

02920 649 841

As Finance Manager Lynn is responsible for the supervision and handling of the financial affairs of Welsh Athletics.  She provides guidance and support to all budget holders, and strategic leads, to ensure that budgets are planned, utilised, monitored and reported on effectively in order to inform sound business decisions.   Lynn joined us in 2016 having worked within the finance departments of a university and for the Fire & Rescue Service.  Please contact Lynn for all finance and budget related enquiries.

Fel Rheolwr Cyllid mae Lynn yn gyfrifol am oruchwylio a thrin materion ariannol Athletau Cymru. Mae hi’n rhoi arweiniad a chymorth i bob deiliad cyllid ac arweinydd strategol er mwyn sicrhau bod y cyllidebau’n cael eu cynllunio, eu defnyddio, eu monitro a bod adroddiadau priodol yn cael eu creu er mwyn sicrhau penderfyniadau busnes doeth. Ymunodd Lynn â ni yn 2016 ar ôl gweithio i adran gyllid prifysgol ac i’r Gwasanaeth Tân ac Achub. Cysylltwch â Lynn gydag unrhyw ymholiad yngl┼Ěn â chyllid a’r gyllideb.

Top