Skip to content

National

Digital Content Assistant

Lowri Jacob

lowri.jacob@welshathletics.org

07894968020

Lowri joined Welsh Athletics as a Digital Content Assistant in 2022. After completing her degree in Sports Journalism at the University of Gloucestershire earlier that year, Lowri spent the summer working as a Media Officer for Team Wales at the Birmingham Commonwealth Games.

Ymunodd Lowri ag Athletau Cymru fel Cynorthwyydd Cynnwys Digidol yn 2022. Ar ôl cwblhau ei gradd yn Newyddiaduraeth Chwaraeon ym Mhrifysgol Sir Gaerloyw yn gynharach y flwyddyn honno, treuliodd Lowri’r haf yn gweithio fel Swyddog Cyfryngau i Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad ym Mirmingham.