North Wales

Club Development Manager - North East Wales

Eva Brewer

eva.brewer@welshathletics.org

0786 461 3644

Eva is the Network Officer for North East Wales, working alongside schools, council sports development teams and local clubs with all aspects of support such as coach education, competitions and club development. Eva is also the North Wales Activator for Run Wales, supporting social running groups and leaders in the region.

Eva yw Swyddog Rhwydwaith Clybiau Gogledd Ddwyrain Cymru, sy’n gweithio ochr yn ochr ag ysgolion, timau datblygu chwaraeon cynghorau a chlybiau lleol gyda phob math o gymorth megis addysg hyfforddwyr, cystadlaethau a datblygiad clybiau. Mae Eva hefyd yn Ysgogydd Rhedeg Cymru yng Ngogledd Cymru, ac yn cefnogi grwpiau ac arweinwyr rhedeg cymdeithasol yn y rhanbarth.