CYFRES FFYRDD 10K ATHLETAU CYMRU

YN NEWYDD AR GYFER 2019 - CYFRES FFYRDD 10K ATHLETAU CYMRU.

Bydd y gyfres yn cynnwys rhai o rasys 10k gwych y wlad yn ogystal â rhoi lefel ychwanegol o gystadleuaeth i redwyr dygnwch ledled Cymru. Bydd Cyfres Ffyrdd 10k Athletau Cymru 2019 yn cynnwys pum ras gydag o leiaf un ras yn cael ei chynnal ym mhob un o ranbarthau Cymru. Y rasys:

Mai 19eg 2019

10k Caerffili

Mehefin 16eg

Speedway 10k [Cas-gwent]

Medi 1af

10k Caerdydd

Hydref 20fed

10k Sir y Fflint [Yr Wyddgrug]

 

** Ras Gorllewin Cymru i’w chadarnhau.

 

Er mwyn bod yn gymwys i gystadlu yn y gyfres mae’n rhaid i chi fod yn un o aelodau cyswllt Athletau Cymru a chymryd rhan mewn 4 o’r 5 ras.

"Bydd y pwyntiau’n gweithio i lawr o 30 pwynt i’r enillydd, 29 pwynt i’r 2il ac yn y blaen. Bydd enillwyr y categorïau oedran hefyd yn sgorio 30 pwynt a bydd y sgôr yn gostwng gyda phob safle. Bydd y sgoriau’n cael eu cyfrif ar ôl bob digwyddiad ac yn cael eu diweddaru ar y dudalen hon. Bydd yn ofynnol i’r rhedwyr gofrestru i gymryd rhan yn y ras cyn y dyddiad cau neu cyn y caiff y llefydd eu llenwi."

Bydd y 3 gorau yn y categorïau dynion a menywod yn gyffredinol yn ennill gwobr o:

  • 1AF - £300
  • 2IL - £200
  • 3YDD - £100

Bydd enillwyr categorïau oedran unigol yn derbyn gwobr cit; D35, D45, D55, D65+ a M35, M45, M55, M65+

Uchaf