CYFRES FFYRDD 10K ATHLETAU CYMRU

YN NEWYDD AR GYFER 2019 - CYFRES FFYRDD 10K ATHLETAU CYMRU.

Bydd y gyfres yn cynnwys rhai o rasys 10k gwych y wlad yn ogystal â rhoi lefel ychwanegol o gystadleuaeth i redwyr dygnwch ledled Cymru. Bydd Cyfres Ffyrdd 10k Athletau Cymru 2019 yn cynnwys pum ras gydag o leiaf un ras yn cael ei chynnal ym mhob un o ranbarthau Cymru. Y rasys:

Mai 19eg 2019

10k Caerffili

Mehefin 16eg

Speedway 10k [Cas-gwent]

Medi 1af

10k Caerdydd

Hydref 20fed

10k Sir y Fflint [Yr Wyddgrug]

 

** Ras Gorllewin Cymru i’w chadarnhau.

 

Er mwyn bod yn gymwys i gystadlu yn y gyfres mae’n rhaid i chi fod yn un o aelodau cyswllt Athletau Cymru a chymryd rhan mewn 4 o’r 5 ras.

"Bydd y pwyntiau’n gweithio i lawr o 30 pwynt i’r enillydd, 29 pwynt i’r 2il ac yn y blaen. Bydd enillwyr y categorïau oedran hefyd yn sgorio 30 pwynt a bydd y sgôr yn gostwng gyda phob safle. Bydd y sgoriau’n cael eu cyfrif ar ôl bob digwyddiad ac yn cael eu diweddaru ar y dudalen hon. Bydd yn ofynnol i’r rhedwyr gofrestru i gymryd rhan yn y ras cyn y dyddiad cau neu cyn y caiff y llefydd eu llenwi."

Bydd y 3 gorau yn y categorïau dynion a menywod yn gyffredinol yn ennill gwobr o:

  • 1AF - £300
  • 2IL - £200
  • 3YDD - £100

Bydd enillwyr categorïau oedran unigol yn derbyn gwobr cit; D35, D45, D55, D65+ a M35, M45, M55, M65+

Top 10 standings after event 1 - Bryn Meadows Caerphilly 10k + Full age category standings.

POSITIONFIRST NAMELAST NAMECLUBSeries Points

1

Matthew

Clowes

Cardiff AC

30

2

James

Hunt

Cardiff AC

29

3

Daniel

Bodman

Aberdare AAC

28

4

Chris

Carpanini

MMRT

27

5

Adam

Bull

Aberdare AAC

26

6

Lloyd

Sheppard

Cardiff AC

25

7

Tom

McCarthy

pontypridd roadents

24

8

Symen

Murphy

Pontypridd Rodents

23

9

Ben

Miles

Pontypool and District Runners

22

10

Rich

Baker

Les Croupiers Running Club

21

Top 10 standings after event 1 - Byrn Meadows Caerphilly 10k + Full age category standings

POSITION

FIRST NAME

LAST NAME

CLUB

SERIES POINTS

1

Lucy

Marland

Cardiff AC

30

2

Alaw

Beynon-Thomas

Swansea Harriers

29

3

Emma

Wookey

Lliswerry Runners

28

4

Nicky

Collin

Lliswerry Runners

27

5

Emma

Edwards

Caerphilly runners club

26

6

Joanne

Hudson

Caerphilly RC

25

7

Bethany

Gold

Cardiff AAC

24

8

Joanna

SummerfieldTaylor

Park Bryn Bach running club

23

9

Danielle

Phillips

Les Croupiers Running Club

22

10

Naomi

Davies

Caerphilly Runners

21

Top