East Wales

Club Development Manager - East

Tom Cole

tom.cole@welshathletics.org

Tom is the Club Development Manager for East Wales, working closely with clubs and local authorities across the region to develop the provision and participation of athletics. Tom joined us in 2019 following various roles in the Sports Development and Education sector, having previously been employed by the Ospreys and Welsh Rugby Union. Tom has joined us from the University of South Wales following 2 years lecturing in Sports Coaching & Development and Rugby Coaching & Performance. Please contact Tom for any club development or general enquiries in the East Wales region.

 

Tom yw’r Swyddog Datblygu Clybiau Dwyrain Cymry, yn gweithio’n agos gyda chlybiau a’r awdurdodau lleol ar draws y rhanbarth i ddatblygu  cyfranogiad a ddarpariaeth athletau. Ymunodd Tom â ni yn 2019 ar ôl gweithio yn y sectorau datblygu chwaraeon ac addysg gan gynwys y Gweilch ac Undeb Rygbi Cymru. Mae Tom wedi ymuno a ni o Prifysgol Dê Cymru, lle oedd yn darlithio ar y cyrsiau Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon ac Hyfforddi a Performio Rygbi. Cysylltwch â Tom i gael gwybodaeth am ddatblygu clybiau neu ymholiadau cyffrediniol ynglyn â chymryd rhan mewn athletau yn Nhwyrain Cymru.