Do not miss out – Welsh Athletics clubs offer for the World Para Athletics Championships, London 2017

Below is a special discount offer for athletics clubs in Wales to attend sessions of the World Para Athletics Championships in 2017, taking place between the 14th and 23rd of July at the London Stadium, Queen Elizabeth Park.

The offer

  • Tickets cost £3 per child (16 and under)
  • Tickets cost £5 per adult (Over 16)
  • Available for 5 out of 16 sessions
  • It should be noted that this offer is valid for group bookings of 15+ tickets.

The organisers are looking forward to welcoming a wide array of club members, officials, youth athletes, committee members and their families to the stadium this summer.

Do not miss out on the opportunity to watch our heroes from the Rio 2016 Paralympic Games take on the world’s best Athletes once again in the former home of Athletics during the London 2012 Paralympic Games.

To express your interest, contact Calum Campbell from the Organising Committee at ccampbell@london2017.org.uk or complete the following form at: London 2017 Sports Group Application Form

 

Pencampwriaethau Para-athletau’r Byd Llundain 2017 – Cynnig disgownt i grwpiau chwaraeon cymunedol

Yng Ngorffennaf y flwyddyn nesaf, bydd Stadiwm Llundain ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elizabeth yn dod yn fyw unwaith eto ar gyfer Pencampwriaethau hanesyddol Para-athletau’r Byd, ar ôl llwyddiant Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Er mwyn diolch i sefydliadau chwaraeon, mudiadau, elusennau, clybiau cymunedol, clybiau ieuenctid, clybiau chwaraeon, clybiau chwaraeon proffesiynol ac yn enwedig clybiau Athletau am eu gwaith caled a’r cyfraniadau gwerthfawr niferus y maent yn eu gwneud i fywydau llawer o bobl, yn enwedig pobl ifanc, mae’n bleser gennym gynnig y gwahoddiad canlynol i Bencampwriaethau Para-athletau’r Byd, a gynhelir rhwng 14eg a 23ain Gorffennaf 2017.

Y gwahoddiad

  • Tocynnau’n costio £3 y plentyn (hyd at 16 oed)
  • Tocynnau’n costio £5 yr oedolyn (dros 16 oed)
  • Ar gael ar gyfer 5 sesiwn ym Mhencampwriaethau Para-athletau’r Byd

Er mwyn mynegi eich diddordeb mewn tocynnau i grŵp, llenwch y ffurflen ganlynol yn: Ffurflen Gais Grŵp Chwaraeon Llundain 2017

Neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Calum Campbell trwy e-bost i: ccampbell@london2017.org.uk

 

Welsh Athletics Ltd.
Cardiff International Sports Stadium
Leckwith Road
Cardiff. CF11 8AZ.

  • WAG
  • SCW
  • UKA