JOB ALERT: Office Manager

Mae Athletau Cymru wedi gweld twf na welwyd ei fath o'r blaen dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gydag aelodaeth yn dyblu ers 2009. Mae'r sefydliad yn awyddus i sefydlu strwythur a fydd yn meithrin twf pellach ac yn rhoi cymorth ychwanegol i'w glybiau.

Mae'r corff sy'n llywodraethu Athletau yng Nghymru yn chwilio am unigolyn dyfeisgar ac ymroddgar a all arwain y gwaith o redeg prif swyddfa Athletau Cymru a'r safleoedd cysylltiedig o ddydd i ddydd.

Bydd rheolwr y swyddfa yn arwain y gwaith o weithredu system aelodaeth well, yn ogystal ag arwain y gwaith o hyfforddi aelodau staff allweddol a swyddogion y clwb i ddefnyddio'r system hon.

Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n llawn ysgogiad ac sy'n awyddus i sicrhau bod y sefydliad yn parhau i dyfu a gwella. Rhaid i'r ymgeisydd a ddewisir allu torri tir newydd a bod â hanes o reoli tîm o weithwyr swyddfa prysur yn llwyddiannus. 

Welsh Athletics has seen unprecedented growth in the last few years, with membership doubling since 2009, the organisation is now looking to put in place a structure that will foster further growth, with additional support to its clubs.

The governing body for Athletics in Wales is seeking an innovative and dedicated individual who can lead the day to day running of the Welsh Athletics headquarters and associated sites.

The office manager will lead on the implementation of an improved membership system, along with leading on the training of key staff and club officers in the utilisation of this system.

We are seeking an individual who is highly motivated and driven to ensure that the organisation can continue to grow and improve. The chosen candidate must be innovative and have a proven track record of managing a high performing office team. 

Closing Date for applications: 6th January 2017 

For further information please contact:

James Williams, Head of Operations, Welsh Athletics Ltd., Cardiff International Sports Campus, Leckwith Road, Cardiff, CF11 8AZ. Tel: 029 2064 4870. E Mail: james.williams@welshathletics.org

Apply Now

Welsh Athletics Ltd.
Cardiff International Sports Stadium
Leckwith Road
Cardiff. CF11 8AZ.

  • WAG
  • SCW
  • UKA